Entrén på kommunhuset. Stor skylt med texten "Hudiksvalls kommun".

Beredskapsläge ersätter stabsläge

Från och med 1 oktober avslutas stabsläget och ersätts med beredskapsläge.

Beredskapsläge innebär att aktörer internt och externt informeras om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer utvecklingen.

- I och med att smittspridningen är så pass låg och vaccinationsgraden hög kan vi nu övergå i ett läge där vi följer utvecklingen och har beredskap att vidta åtgärder om det skulle dra iväg igen, säger kommundirektör Bengt Friberg.