Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Entrén på kommunhuset. Stor skylt med texten "Hudiksvalls kommun".

Beredskapsläge ersätter stabsläge

Från och med 1 oktober avslutas stabsläget och ersätts med beredskapsläge.

Beredskapsläge innebär att aktörer internt och externt informeras om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer utvecklingen.

- I och med att smittspridningen är så pass låg och vaccinationsgraden hög kan vi nu övergå i ett läge där vi följer utvecklingen och har beredskap att vidta åtgärder om det skulle dra iväg igen, säger kommundirektör Bengt Friberg.