Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Svågagården med hemtjänstbil

Svågadalsnämnden uppmärksammas av statligt verk

Under förra veckan kontaktades Fredrik Röjd, platschef i Svågadalen, av tjänstemän från Boverket i Karlskrona. Anledningen var att de ville lära sig mer om Svågadalens intressanta arbetssätt.

- Det här är ett kvitto på att vårt arbetssätt är bra och att det väcker intresse hos andra. Att ett statligt verk söker råd hos en enskild kommun är hedrande för kommunen. Det visar att Hudiksvalls kommun är framåtriktad och nytänkande, säger Röjd.

Det som gör Svågadalsförvaltningen unik är att förskolan, grundskolan, hemtjänst och Folkets hus alla ryms under samma tak. Detta är något som skapar goda förutsättningar för samarbete över gränserna, vilket inte minst uppmärksammades av Europeiska Sociala Fonden år 2012 då Svågagården utsågs till Sveriges bästa mötesplats över generationsgränserna.

- Jag har under mina tio år som platschef i Svågadalen tillsammans med förtroendevalda och medarbetare lagt ned många timmar på att bevara och utveckla Svågadalen i allmänhet och Svågagården i synnerhet. Det här visar att vårt gemensamma arbete har givit effekt, säger Röjd.

Nu återstår det bara att se hur Boverket kommer att använda sig av Svågadalens arbetssätt.