Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två personer med papper och pärmar vid ett bord

Noder skapar samarbete mellan skolor

Att leda en grundskola kan vara en komplex och utmanande uppgift som kräver samarbete med många olika funktioner. För att underlätta samverkan och samarbete har våra grundskolor delats in i tre större skolområden, även kallat noder.

En rektor är ytterst ansvarig för det mesta inom sin skola och behöver vara kunnig och flexibel för att klara av sitt arbete. För att få stöd i det samarbetar skolorna inom sina noder.

– Rektorerna inom noden träffas regelbundet och diskuterar frågor som är aktuella för dem och för verksamheten. De kan hjälpa varandra i svåra frågor och diskutera strategier och rutiner, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan.

Hur har arbetet med noder fungerat?

I noden sydväst, där Enångers skola, Njutångers skola, Iggesunds skola, Ede skola och Friggesunds skola ingår, är upplevelsen av samarbetet positivt.

– Samarbetet gör att vi delar goda idéer med varandra. Det leder till att fler elever får ta del av idéer och lösningar vilket gör att likvärdigheten på skolorna ökar, säger Tina Fagerström, rektor på Iggesunds skola.

– Det är mycket positivt att ha ett nära samarbete med rektorskollegorna. Ede skola och Iggesunds skola har liknande upptagningsområden och dessutom har vi båda ett förskoleklass till årskurs 9-perspektiv som gör det lätt att förstå varandras skolor. Det gör att vårt kollegiala samarbete är ett stort stöd i ett annars ganska ensamt yrke, säger Helena Svenskas, rektor på Ede skola och Friggesunds skola.

Vad hoppas ni att samarbetet ska leda till?

– Vi hoppas att samarbetet bland annat ska leda till att fler elever når målen. Men också att ämnena utvecklas, att vi får säkrare bedömningar och att våra medarbetare kompetensutvecklas. Vi rektorer blir också tryggare och mer säkra i de beslut som tas, säger Tina Fagerström.

Under pandemin har det mesta samarbetet skett på rektorsnivå. När pandemin är över ser skolorna fram emot att återuppta samarbetet med all personal på skolorna.

– Vi längtar efter att alla i noden ska ha möjlighet att arbeta tillsammans och får möjlighet att träffa andra i samma eller liknande roll på andra skolor och inspireras av varandra, säger Carola Skärberg, rektor på Enångers skola och Njutångers skola.