Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Forskningsbaserad renovering hjälper både elever och pedagoger på Iggesunds skola

Iggesunds skola är mitt i en spännande renoveringsprocess. Renoveringen är nämligen baserad på forskning och har för avsikt att stärka skolans arbetssätt men också att hjälpa elever och pedagoger att trivas ännu bättre i skolmiljön.

- Vi har hållit på några år med innehållet i skolan och äntligen är den första delen av ombyggnationen klar. Vi är verkligen jätteglada för resultatet. Det förstärker det arbetssätt vi vill ha här på skolan, säger rektor Tina Fagerström.

Just arbetssättet är något som varit centralt för renoveringen.

- Vi bygger om en traditionell skolbyggnad till en modern skolbyggnad. Vi använder den huskropp som redan stod här och bygger om den till en skolbyggnad som möjliggör det arbetssätt som vi har här på skolan. Exempelvis arbetar vi mycket med kooperativt lärande, vilket bland annat innebär att eleverna arbetar i mindre grupper och med ett gemensamt mål. Då är det viktigt att skolans lokaler tillåter det, säger biträdande rektor Claes Lindblad.

Iggesunds skola har haft flera besök av olika forskningsteam som hjälpt till med både utformning och innehåll.

- Bland annat har vi haft KTH här som tittat på lokalernas ljussättning, men vi har också haft besök av Högskolan i Gävle som tittat på arbetssätt och innehåll. Så tre års arbete har nu utmynnat i nya läromiljöer som förstärker det vi gör och underlättar får både elever och pedagoger, säger Tina Fagerström.

På frågan om vad de båda rektorerna är mest stolta över återkommer de till läromiljöerna.

- Jag är nog mest stolt över att vi fått till inkluderande läromiljöer. Miljöer som gör att elever med olika typer av behov och olika typer av förutsättningar kan vara i samma undervisningsrum men ändå komma till sitt bästa jag, säger Claes Lindblad.

- Jag håller med, säger Tina Fagerström. Jag tänker också på ljuddämpningen här inne. Det är något som verkligen påverkar både trygghet och studiero. När man kommer in här så känner man att ljudet landar istället för att studsa på väggarna och det betyder jättemycket för oss allihop.