Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Företagarna träffar representanter för kommunen

Vid mötet medverkade förutom Mikael Löthstam och Bengt Friberg även HudiKsvalls Näringslivs AB:s VD Mitalee Kotak samt Roger Sundström, Leif Björklund och Andreas Hallberg som är styrelseledamöter i Företagarna.

Samverkan för att uppnå visionen

Under torsdagskvällen träffade kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och kommundirektör Bengt Friberg representanter för organisationen Företagarna.

- En givande träff med konstruktiva samtal om hur vi kan jobba tillsammans för att uppnå vår vision, sa Mikael Löthstam efter mötet.

Att Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun med 50 000 invånare år 2050 är en vision som förpliktigar och kräver samarbete. Att näringslivet/företagarna är en given samarbetspartner visar inte minst att ett av de övergripande målen är "Blomstrande näringsliv".

Att jobba på kommunikationen mellan företag och kommun och behovet av att öka kunskapen om vad kommunen gör och redan gjort är exempel på samarbetsbehov som diskuterades.

- För att få förändring krävs mod, tydlighet och hårt arbete och det klarar ingen på egen hand. Detta möte kommer att leda till en fortsatt konkret dialog samt olika aktiviteter, sa Ylvali Gerling, ordförande i Företagarna.