Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Coronaviruset - vad gäller nu?

Från 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten rekommendationerna för barn som inte börjat skolan, alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Det här gäller nu:

  • Den som har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion ska stanna hemma. Det gäller både barn och vuxna. Symptom kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Som regel behöver varken vuxna eller barn inte testas för covid-19, med några undantag (se nedan).
  • Den som haft symptom eller varit sjuk kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när hen har varit feberfri ett dygn och känner sig frisk, även om hen fortfarande har vissa luftvägssymtom. Det är olika hur länge man behöver vara hemma, för någon räcker ett par dagar och för andra kanske en vecka.

Dessa grupper testas vid symtom även om de är fullvaccinerade:

  • Personer som bor på VÅBO eller har hemtjänst.
  • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
  • Vård och omsorgspersonal på VÅBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
  • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

Särskilda rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

  • Stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

Läs mer