Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Alla kommunanställda får utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Nu gör Hudiksvalls kommun en stor satsning för att förebygga självmord genom att erbjuda alla medarbetare utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. 

Självmord är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

- Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada eller hjärt- och lungräddning, men det är större sannolikhet att träffa någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv måste vi öka kunskapen om psykiska besvär, psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar säger Madelene Lundholm som är kommunens samordnare för suicidprevention.

Kursen är 12-14 timmar och målgruppsanpassad. Deltagarna får lära sig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa. Målet är att alla kommunens medarbetare ska vara utbildade som första hjälpare till psykisk hälsa inom de kommande åren.

- Vi som jobbar i kommunen utgör ca 10 procent av befolkningen, säger Madelene Lundholm. När alla vi har en ökad kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och kan ingripa med stöd och hjälp och vid behov hjälpa andra att få den professionella hjälp de behöver - då kan vi verkligen göra skillnad!