Tre personer sitter vid ett bord med varsitt anteckningsblock

Hej framtidsval ska hjälpa elever att fatta genomtänkta beslut om framtiden

Hej framtidsval är en resurs som hjälper till att utveckla Studie- och yrkesvägledningen och som dessutom involverar alla som arbetar inom skolan.

- Vi vill utveckla Studie- och yrkesvägledningen och genom Hej framtidsval får alla som arbetar inom skolan ett komplett stöd. Allt utgår från styrdokument, läroplanen och de allmänna råden. SYV och dess teman bör införas i tidig ålder och nu har vi hittat ett riktigt bra material och en resurs för att göra det, säger Ann-Christin Blückert, bitr. rektor på Iggesunds skola.

Genom att använda sig av resursen Hej framtidsval är förhoppningen att eleverna ska känna sig trygga med sina gymnasieval och att resan dit ska vara rolig.

- Hej Framtidsval har flera olika aktiviteter för alla åldrar. Aktiviteterna är redan beprövade och framtagna av sakkunniga och är dessutom lätta och roliga att genomföra. Vi hoppas att detta ska öka elevernas studiemotivation och därmed stärka pluggkulturen, säger Ann-Christin Blückert.

Arbetet med Hej framtidsval har redan påbörjats och responsen har varit mycket positiv.

- Vi har haft en workshop med lärare och pedagoger på Enånger, Njutånger, Friggesund och snart alla på Ede skola. Workshoppen har varit en kort introduktion och uppstart av arbetet för att introducera lärare och pedagoger och responsen har varit mycket positiv. Det har varit roligt att gå ut med det till lärarna och visa att det faktiskt är något som kommer att bespara tid och inget som kommer att läggas på ett redan späckat schema. Vi startade med ”Lilla SYV-enkäten” för att hitta utgångspunkten för vårt kommande arbete. Det har också varit roligt att hitta och belysa hur många SYV-aktiviteter som redan görs men kanske inte setts med SYV-glasögonen på tidigare, säger Ann-Christin Blückert.

Men även om det första steget med Hej framtidsval är taget finns det mycket arbete kvar att göra.

- Vi ser detta som en långsiktig process och en möjlighet till samarbeten mellan flera skolor och därmed en stor del i arbetet för en likvärdig skola. Nästa steg är att arbetet ska startas upp med eleverna. Vi arbetar på att ta fram ett årshjul och en aktivitetsplan för arbetet. Vi kommer att samarbeta mellan skolorna, så dessa årshjul kommer att vara liknande om än anpassade utifrån skolornas behov. F-6- skolornas elever kommer ofta till högstadierna på Ede och Iggesund så vi vill att alla elever har samma grund att stå på, säger Ann-Christin Blückert.