Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elev skriver matematik i ett skrivhäfte.

Hudiksvalls kommun deltar med fyra föreläsningsbidrag vid matematiklärarkonferens

Hudiksvalls kommun deltar med fyra föreläsningsbidrag vid nästa års nationella matematiklärarkonferensen, Matematikbiennalen. Evenemanget är en konferens för matematiklärare från förskola till universitet, som hålls vartannat år och brukar ha cirka 2500 konferensdeltagare.

- Vad jag känner till har inga matematiklärare i kommun hittills hållit föreläsning på Matematikbiennalen. Att vi nu kommer att ha fyra bidrag med känns lite overkligt. Matematikbiennalen är den stora arenan för allt inom matematikundervisning. Här är förutom lärare, skolmyndigheter, huvudmän, lärarutbildare, konstruktörer för nationella proven representerade, säger Johan Sidenvall som är lektor i matematik i Hudiksvalls kommun.

Hur har ni gjort - konkreta exempel?

De fyra bidragen kan delas in i två grupper. Den ena gruppen handlar om hur lärarkollegier på två skolor varit och är med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att utveckla undervisningen som avser förbättra elevernas lärande i matematik. Det andra gruppen handlar om hur kommunen har skapat en organisation för att ha hållbara processer för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete bland kommunens matematiklärare.

- Det är många goda krafter som har gjort detta möjligt. Denna resa startade för mig för sex år sedan och nu börjar vi se allt fler tecken på att vårt gemensamma arbete börjar ge resultat. Det här ett kvitto på att den utvecklingsprocess gällande matematikundervisningen som vi är inne i väcker nyfikenhet nationellt. Konferensen är vitamininjektion för oss som jobbar med detta. Men ytterst är det ju alla matematiklärare och alla elever som vi vill lyfta, säger Johan Sidenvall.

Vad är nästa steg?

Fortsätta jobba med att utveckla undervisningen i klassrummen och fortsätta utveckla organisationen för att ge matematiklärare goda möjligheter att utveckla sin undervisning.