Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Person håller fast en annan person.

Tillsammans mot våld

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Centrum mot våld i nära relation erbjuder stöd.

Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

- Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. I bland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri. Du är också välkommen att höra av dig, säger Maria Lövgren som i Hudiksvalls kommun arbetar på Centrum mot våld i nära relationer.

Centrum mot våld i nära relation erbjuder stöd

Vi erbjuder dig stöd i form av:

  • enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har upplevt
  • gruppverksamhet.

Våldet kommer ofta gradvis

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande.

- Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Vi erbjuder också stöd till dig som är orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina närstående. Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, säger Maria Lövgren.

Våld handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi