Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

grön åker

Ny landsbygdsstrategi ska ge förutsättningar för levande landsbygd

Nu finns en ny landsbygdsstrategi, beslutad av kommunfullmäktige.

- Den gamla strategin behövde revideras så att den stämmer överens med Vision 2050 och den nya översiktsplanen. Nytt är också att en handlingsplan ska kopplas till landsbygdsstrategin, säger Stefan Barenfeld som är stads- och landsbygdsstrateg.

Den nya strategin är betydligt mer tydlig i vad arbetet ska fokusera på, menar Stefan Barenfeld.

- Tidigare strategi indikerade mer en ambition och synsätt. Vi har utgått från den men i och med att vi också kommer att lägga till handlingsplanen så blir helheten riktigt konkret. Dessutom grundar sig den nya strategin på erfarenheter från arbetet i Bygderådet.

Handlingsplanen kommer att vara en återkommande punkt när kommunstyrelsens allmänna utskott och bygderådet träffas.

- Nästa steg är att landsbygdsstrategin och handlingsplanen behöver få spridning i bygderna, i kommunens förvaltningar liksom i politiken. Strategin är upplagd så att den ska vara lätt att förstå och kunna användas som guide i allt arbete som rör landsbygden, direkt eller indirekt. Jag hoppas att dessa två dokument bidrar till att landsbygden respekteras och ges förutsättningar att vara bidragande till kommunens utveckling och tillväxt, säger Stefan Barenfeld.