Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Leksaksbilar på ett torn av trästavar

Snart börjar bygget av ny förskola i Näsviken

Planeringen är i full gång inför bygget av ny förskola i Näsviken, där befintlig byggnad ska rivas och ersättas av en ny modern 6-avdelningsförskola. Förskolan kommer också att utöka sin verksamhet genom att erbjuda Nattis till de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger.

Varför gör vi det här?

Den nya förskolan kommer att ersätta uttjänta lokaler. Den nya större förskolan kommer också göra det möjligt att lämna tillbaka de moduler som idag används som tillfälliga lokaler.

– Genom att bygga en ny 6-avdelningsförskola kommer vi att få ändamålsenliga lokaler anpassade efter förskolans uppdrag och undervisning. Vi har barnens bästa i fokus och med de nya lokalerna kommer vi kunna skapa en bra arbetsmiljö för både barn och personal på förskolan, säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan.

Var ska barnen vara under byggtiden?

Eftersom befintlig förskola måste rivas för att göra plats för den nya byggnaden behöver de barn som går på förskolan idag flyttas till andra lokaler.

– Vi förstår att det blir krångligt för familjerna under byggtiden och när barnen flyttas till andra lokaler. Vi kommer att ha dialog med alla berörda och när vi har fått in deras synpunkter kan vi ta beslut om vilken förskola barnen ska flyttas till. Vi har haft ett första föräldramöte och även ett barnmöte för att informera och svara på frågor, säger Annika Gabrielsson.

Del i satsning nya förskolor

Bygget av nya förskolan i Näsviken är en del i satsningen på att effektivisera lokalkostnaderna och skapa ändamålsenliga lokaler för kommunens förskolor.