Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ett barn lånar en bild från det mobila biblioteket

Mobila biblioteket – en lyckad landsbygdsatsning

Mobila biblioteket, tidigare Bokbussen, har 80 hållplatser runt om i kommunen. Gerd Olsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, har varit på ett verksamhetsbesök och stannat på några av dessa hållplatser.

- Jag har, som ordförande i kultur och fritidsnämnden, varit på verksamhetsbesök på Mobila biblioteket. Tillsammans med Pelle som med trygghet rattade bussen fick jag en bra uppfattning av att denna landsbygdsatsning är mycket bra, säger Gerd Olsson.

Bussresan började med ett stopp vid förskolan Ur och skur i Idenor. Där kom två barngrupper med pedagoger i omgångar in i bussen för att låna böcker till sina lässtunder på förskolan. Barnen var väldigt intresserade av alla de barnböcker som fanns i bussen. En del av de äldre barnen lånade en bok som de skulle ta hem och läsa tillsammans med sina föräldrar för att sedan återge berättelsen tillsammans med sina kamrater på förskolan.

Därefter fortsatte bussresan till Stamnäs.

- Dit kom låntagare för att lämna tillbaka böcker och tidskrifter och låna nya, ibland beställda via internet och ibland beställda vid förra besöket. Övriga hållplatser var Sved, Malsta hembygdsgård och Silja. Servicen med att kunna lämna avfall såsom kemikalier och batterier är också väldigt uppskattat. Alla berömde bokbussen och denna fina service på landsbygden. Pelle fick också mycket beröm av låntagarna för den hjälp de får av honom, säger Gerd Olsson.

Mobila bibliotekets hållplatser besöks regelbundet på 18 olika turer. Om ingen av hållplatserna ligger lämpligt till för dig, så ring till oss! Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna mellan hållplatserna och lämnar böcker

Läs mer om Mobila biblioteket och var hållplatserna finns här: