Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två brandmän i full utrustning släcker en eld.

Intensiva utbildningsveckor för våra blivande deltidsbrandmän

Under snart två veckor har sju kvinnor och män från Hudiksvalls och Nordanstigs kommun varit på plats på brandstationen i Hudiksvall, som en del i deras preparandutbildning för att bli deltidsbrandmän. Rökdykning, trafikolycka och vattenlivräddning är bara några utav övningarna som stått på agendan för deltagarna. Målet? Att börja arbeta som utryckande brandmän i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun.

- Alla i vår kommun ska känna en trygghet i att de kan få hjälp i svåra situationer, som vid bland annat bränder och trafikolyckor. Här har deltidsbrandmännen en viktig funktion i samhället. Preparandutbildningen förbereder dem för det här viktiga arbetat, säger Anders Zetterlund, Förvaltningschef på Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen.

Förutom övningar i rökdykning, trafikolycka och vattenlivräddningar har deltagarna fått utbildning i sjukvård ledda av personal från ambulansen. De har också genomgått en teoretisk utbildning i rökdykning. Utöver det kommer de också få en speciell utbildning i olyckor mot farliga ämnen.

- Rökdykning är just en del som det övas mycket på. Dels för att lagen kräver en viss mängd timmars utbildning innan man får bli rökdykare och dels för att det är en svår och farlig uppgift som brandmännen kan ställas inför, säger Anna Schönning, brandman på Räddningstjänsten i Hudiksvall.

Innan utbildningen har deltagarna också genomgått ett arbetsprov samt anställningstester och intervju.

Vill du bli deltidsbrandman?

Håll utkik efter annons framöver! Du kan också redan nu göra en intresseanmälan.