Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Närbild på en brandvarnare. I bakgrunden syns en brandbil.

Har du testat din brandvarnare?

Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige och räddningstjänsten behöver rycka ut till nästan 6 500 av dessa. Den 1 december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då du uppmanas att testa dina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.

En tredjedel av bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår.

- De vanligaste brandorsakerna i Sverige är glömd spis och soteld i skorsten och det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att upptäcka den tidigt, och här är en fungerande brandvarnare till stor hjälp, säger Anna Schönning som arbetar vid Norrhälsinge räddningstjänst.

Så testar du din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.