Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Landsbygdsfrågor i fokus på kommunstyrelsen

På tisdagens kommunstyrelse diskuterades bland annat servicecenter i Delsbo, Avholmsberget och bygderåd, tre frågor där de förtroendevalda var helt eniga.

Under våren flyttar servicecenter in i gamla Handelsbankens lokaler i Delsbo.

- Genom ett samarbete med Hudiksvallsbostäder kommer vi ha en person anställd som bemannar lokalen. Här kommer det att finnas närarbetsplatser där medarbetare som idag pendlar till stan kan arbeta vissa dagar. Det blir också mötesplatser där dellborna kan träffa tjänstepersoner från olika förvaltningar eller om till exempel byalag eller näringsidkare vill diskutera frågor som är angelägna för dem, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

För ett år sedan köpte kommunen turistanläggningen på Avholmsberget. Idag beslutade kommunstyrelsen för att avsätta pengar för att bland annat ordna med nytt avlopp.

- Det är viktigt ur hållbarhetssynpunkt men också för att Avholmsberget ska kunna utvecklas till ett ännu viktigare besöksmål, säger Mikael Löthstam..

Sedan flera år pågår ett utvecklingsarbete kring landsbygdsfrågor genom en grupp där förtroendevalda från samtliga partier ingår. Landsbygdsgruppen är bland annat ute och träffar byalag och intresseföreningar. Nu finns också ett bygderåd med målet att öka förståelsen mellan stad och land och vara en väg för kommunen att ta in synpunkter i olika frågor.

- Vi fattade beslut om ett avtal där bygderådet tar på sig att utföra tjänster åt kommunen och i gengäld får vissa resurser, säger Mikael Löthstam.