Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning på grund av personalbrist

Näsvikens skola kommer att ha fjärrundervisning fredag-måndag.

Anledningen är att mer än hälften av personalen är frånvarande.

- Vi har inga fall av konstaterad covid bland personalen, men många är sjuka just nu eller borta av andra anledningar, bland annat vab. Vikariesituationen är också väldigt ansträngd. Det gör att ledningen för lärandeförvaltningen och rektor för Näsvikens skola gör bedömningen att det i nuläget inte går att upprätthålla det tillsynsansvar vi har som skolhuvudman, säger kommundirektör Bengt Friberg.

För dem som har svårt att ordna barntillsynen är skolan dock öppen. Fjärrundervisning gäller till och med måndag. Då görs en ny bedömning utifrån hur läget ser ut.