Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på köksredskap.

Råd till dig som driver en näringsverksamhet

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Folkhälsomyndigheten delar information om hur en verksamhet kan göra för att bidra till minskad smittspridning.

Generella åtgärder mot smittspridning:

  • informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom
  • planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar
  • upprätthålla möjligheterna till god handhygien till exempel genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

För ett antal verksamheter har Folkhälsomyndigheten särskilda råd.

Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats då nya och ändrade restriktioner kan komma med kort varsel beroende på pandemins utveckling.

Rådgivning till dig som företagare

Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) finns till för dig som företagare med uppdrag att utveckla näringslivet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat.

Driver du ett serveringsställe?

För att undvika att trängsel uppstår har den som driver ett serveringsställe ansvar för att serveringsställets lokaler är utformade så att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Från och med 12 januari 2022 gäller:

  • Minst en meter mellan olika sällskap (avser mellan personer i olika sällskap, inte borden)
  • Max 8 personer i ett sällskap
  • Endast servering till sittande gäster

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Är du arbetsgivare?

Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer och information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19.

Affischer med budskap om att minska smittspridningen

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Du som arrangör kan ladda ner affischer och använda vid dina evenemang. Affischerna innehåller budskap om att minska smittspridning och att hålla avstånd.