Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Rådhusparken

2021 års kultur- och fritidsstipendiater är utsedda

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har beslutat om 2021 års stipendiater. Stipendierna delades ut vid en liten ceremoni i Rådhusparken under måndagsförmiddagen.

- Stipendierna är avsedda för att hedra värdefulla gärningar inom kultur och fritid. Vi vill uppmärksamma engagemanget och samtidigt lyfta hur viktigt vårt fritids- och kulturliv är för kommunen, säger Gerd Olsson, ordf kultur- och fritidsnämnden.

Hudiksvalls kommuns fritidsstipendium 2021 tilldelas Tom Hellberg

Tom bryter tabun kring psykisk ohälsa genom att dela med sig av sina erfarenheter i sin föreläsning till idrottande ungdomar. Han synliggör och öppnar upp en diskussion kring mående och psykisk ohälsa. Han visar stort mod och är en förebild för uttrycket ”det är starkt att visa sig vara svag”.

Med fritidsstipendiet vill Hudiksvalls kommun uppmärksamma en person som lyfter frågan om psykisk ohälsa inom idrotten och har ett stort engagemang för att göra skillnad

Hudiksvalls kommuns fritidsstipendium 2021 tilldelas Ängebo IK

Ängebo IK är den lilla föreningen som lägger ner många ideella timmar för att barn och vuxna ska erbjudas väl skötta utomhusanläggningar. I en bygd med glest mellan gymnastiksalar och gym vidareutvecklat Ängebo IK de resurser som finns och skapar fina möjligheter till rekreation och rörelse

Med fritidsstipendiet vill Hudiksvalls kommun uppmärksamma en förening som samlar en bygd och gör en stor insats för friluftsliv och folkhälsa

Hudiksvalls kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Hudik Gospel n' Soul

Hudik Gospel n' Soul, grundat 2016, är en fristående kör med breda musikaliska rötter och hjärtat i gospelmusiken. Kören har, genom åren, bjudit på spännande artistsamarbeten och, under pandemitid släppt Till dig (Det kommer en ny tid) med önskan att inge tröst och hopp och From Now On som blev Hudiksvalls Pridelåt 2021

Med kulturstipendiet vill Hudiksvalls kommun uppmärksamma en kraftfull och energigivande motor inom kommunens kulturliv.