Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på person som arbetar framför dator

Åtgärder för att underlätta för företagen under pandemin

Vi är många som hade hoppats på att coronapandemin skulle vara över vid det här laget. Men dessvärre är vi inte där än. Många företag har det tufft och kommunen har vidtagit åtgärder för att underlätta under pandemin.

– För att möta upp att regeringen återinför krisstöd till företag med start nu i december har vi på kommunen vidtagit en rad åtgärder för att underlätta på det sätt vi kan, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Vidtagna åtgärder för att underlätta för företag under coronapandemin:

  • Om du som företagare har svårt att betala en faktura från Hudiksvalls kommun i tid på grund av pandemin kan du kontakta kommunens ekonomikontor för att eventuellt få anstånd.
  • Om du som leverantörer till kommunen behöver få din faktura till kommunen betald snabbt på grund av likviditetsskäl med anledning av coronapandemin kan du höra av dig till kommunens ekonomikontor.
  • Vi återupptar tillfälligt företagsjouren som innebär att Hudiksvalls Näringslivs AB, HNA, erbjuder företag hjälp i ansökan om de olika stöden från staten.

– Många näringsverksamheter har drabbats hårt. Därför återstartar vi företagarjouren från och med 28 december. Det innebär att du som företagare får kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt hjälp med att söka de stöd som finns för din verksamhet, säger Mitalee Kotak, VD på Hudiksvalls Näringslivs AB.

Kontakt: