Två personer på bänk

Har du möjlighet att vara ett stöd åt ett barn, ungdom eller vuxen?

Har du möjlighet att avsätta någon eller några dagar i veckan eller öppna upp ditt hem för en annan medmänniska någon eller några gånger i månaden? Då kan du bli kontaktperson eller kontaktfamilj och vara ett stöd åt ett barn, ungdom eller vuxen som behöver någon vuxen utanför sin familj.

- I dagsläget är vi i stort behov av manliga kontaktpersoner i åldrarna 25-40 år samt kontaktfamiljer, säger Vendela Berglund som är handläggare vid Tillfälligt stöd på Hudiksvalls kommun.

Vad innebär det?

Kontaktfamilj innebär att du tar dig an ett uppdrag per dygn i ditt eget hem. Du öppnar ditt hem för barn eller ungdom och är ett stöd i olika situationer. Vanligtvis är det omfattningen fredag till söndag, men kan även innebära någon vardag. Antalet helger/dygn per månad varierar beroende på uppdrag.

Kontaktperson innebär att du tar dig an ett uppdrag med varierande tillfällen per vecka/månad, uppdraget handlar främst om att bidra till att personen får en meningsfull och social aktivitet utifrån den personens behov.

Gör din intresseanmälan

Mer information om uppdragen