Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

lek med tyg på öppna förskolan

Öppna förskolan stänger tills vidare med anledning av ökande smittspridning i samhället

Efter dialog med Region Gävleborg har Lärandenämndens ordförande Jonas Holm beslutat att öppna förskolan kommer att hålla stängt tills vidare.

- Anledningen är den höga smittspridningen och att det är svårt, näst intill omöjligt, att säkerställa följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i öppna förskolans befintliga lokaler, säger Jonas Holm.