Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bredband

Fiberstaden bygger nya områden

Fiberstaden erbjuder nu ytterligare ca 340 fastigheter bredband via fiber med hög kapacitet och kvalitet.

Erbjudandet går ut till delar av Långbacka i Delsbo samt delar av Malsta i Hudiksvall.

Dessa nya områden ligger utanför tätorterna och där är utbyggnaden av avgörande betydelse för människornas möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Pandemin har påskyndat behovet av digitalisering.
Fiberstaden levererar ett driftsäkert system med möjlighet att välja mellan 19 olika leverantörer.

Om tillräckligt många väljer att ansluta sig kommer utbyggnaden att starta redan i år.