Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dramatisk smittspridning - utmaning att klara bemanningen

Smittspridningen ökar våldsamt i hela samhället. Här hos oss är smittkurvan nu högre än någonsin under pandemin.

- Det är en allmän smittspridning och vi får räkna med att vi själva kan vara smittade även om vi inte har symptom och utgå från att dem vi möter kan vara smittade, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Kommunen har två stora utmaningar: klara bemanningen och skydda äldre och sköra.

- Just nu är det jättetufft att klara bemanningen i våra samhällsviktiga verksamheter. Framför allt handlar det om äldreomsorgen där vi bara måste klara bemanningen men även om andra verksamheter som vatten och avlopp till exempel, säger Bengt Friberg.

Vissa tycker att kommunen i det här läget borde stänga skolor men det skulle göra det ännu svårare med bemanningen.

- Vi försöker undvika att stänga hela verksamheter, istället går vi ut och vädjar till föräldrar i förskolan eller inför fjärrundervisning. Så många som möjligt måste kunna jobba, så att vi kan bemanna till exempel äldreomsorgen.

I det dramatiska läget vi befinner oss med omikron-viruset som smittar oerhört lätt gäller det att vi alla hjälps åt för att på alla sätt minska smittspridningen, speciellt bland äldre och sköra.

- Det är en önskan och en vädjan att alla som besöker äldre, även i hemmet är försiktiga och avstår från besök vid minsta symptom, håller avstånd och gärna använder munskydd eller visir, säger Bengt Friberg