Pennor i olika färg

Stort personalbortfall på Smedjans förskola

På avdelningen Hunden på Smedjans förskola är en stor del av personalen frånvarande på grund av sjukdom.

- Vi vädjar därför till de familjer som har möjlighet att hålla barnen hemma veckan ut. Men förskolan är öppen för familjer som har svårt att ordna barntillsynen, säger kommundirektör Bengt Friberg.