Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elev som läser i en bok

Fjärrundervisning för ytterligare tre klasser

Årskurs fyra på Lunds skola, förskoleklass på Ede skola och årskurs två på Västra skolan kommer att ha fjärrundervisning till och med onsdag 26 januari. De elever som inte kan vara hemma har dock möjlighet att komma till fritids.

– Fjärrundervisning behöver lösas på olika sätt i de olika årskurserna. För yngre elever kan det vara svårt att genomföra digitala lektioner, men eleverna kan istället få uppgifter med sig hem från skolan. De aktuella skolorna håller just nu på att planera för hur undervisningen ska bedrivas under den här perioden, säger Jonas Holm som är ordförande i Lärandenämnden.