Modellera

Vädjan om att ha 15-timmarsbarnen på Smedjan hemma

För att klara bemanningen vädjar krisledingen till familjer på Smedjans förskola med så kallade "15-timmarsbarn" att om möjligt ha barnen hemma den här veckan.

- Det är många sjuka just nu och personalläget är väldigt ansträngt, därför behöver vi be om hjälp på det här sättet. För de familjer som behöver det är barnen självklart välkomna till förskolan, säger kommundirektör Bengt Friberg.