Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Personer kliver på ett tåg vid Hudiksvalls station.

Dubbelspår, en viktig utvecklingsfråga för kommunens tillväxt

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigare utvecklingsfrågorna som kommunen arbetar med. Med ett dubbelspår kan restiderna kortas, järnvägen bli mer robust och mindre störningskänslig. Detta samtidigt som det får plats mer tåg på banan.

En utbyggd järnväg hjälper Hudiksvalls kommun att växa samtidigt som avstånden krymper. Trafikverket har presenterat olika alternativ till var ett dubbelspår kan byggas i Hudiksvalls kommun.

- Vi kommer att studera förslaget ingående och noggrant innan vi ska lämna vårt yttrande den 18 mars 2022, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall.

Trafikverket ger olika förslag på stationslägen

På delen Enånger-Idenor-Stegskogen ska vi välja korridor – ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 39 kilometer. Genom Hudiksvall finns förslag på tre alternativa stationslägen:

  • Ett östligt alternativ i anslutning till befintligt resecentrum
  • Ett västligt i höjd med Bergsjövägen i stadens västra utkant
  • Ett Mittalternativ i Glysis-området

För Iggesund finns förslag på två alternativa stationslägen:

  • På landbro genom samhällets centrala delar
  • Ett E4-nära läge ca 3 km väster om samhället

Slutligt val av korridor och stationsläge i Hudiksvall och Iggesund beräknas till 2023.

Läs mer på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådstiden pågår fram till 18 mars

Samrådstiden, alltså där åsikter om förslagen samlas in, pågår fram till 18 mars och kommunen kommer då att avge ett yttrande. Det här är en mycket viktig fråga för Hudiksvalls kommun som över tid blir allt mer beroende av in- och utpendling av arbetskraft.

Hudiksvalls kommun kan konstatera att vissa saker känns igen sedan tidigare samråd medan annat är nytt. Bland annat har det östra alternativet genom Hudiksvall en helt ny sträckning norr om Hamngatan. Och i Iggesund kan järnvägen komma att gå på en bro genom samhället, om den ens blir kvar i tätorten, som är kommunens näst största.

- Det som särskilt oroar är att Trafikverket genomgående vill bygga ett spår där tågen ska kunna gå i 250 km/h. Även genom staden. Det innebär att Trafikverket, som vi ser det, lockar tågoperatörerna, till exempel SJ och andra som ska trafikera järnvägen, att åka förbi Hudiksvall utan att stanna. Och då är vår kommun, våra invånare och vårt näringsliv riktiga förlorare, säger Mikael Löthstam.