Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elev

Fjärrundervisning för klasser på Läroverket och Sandvalla

Smittspridningen är fortfarande hög och bemanningsläget är ansträngt på många skolor.

Åk 4 vid Sandvalla skola ha fjärrundervisning till och med tisdag 1 februari.

Familjer som har svårt att lösa omsorgen kan kontakta skolan så hittar man en lösning tillsammans, till exempel genom att eleverna får möjlighet att komma till fritids.

Klass 14f i sjuan på Läroverket kommer att ha fjärrundervisning i morgon 28 januari.

- När det gäller Läroverket är anledningen att det problem att lösa bemanningen under fredagen, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.