Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Återgång till normalläge med försiktighet

Personer pratar.

Idag kom Regeringen och Folkhälsomyndigheten med det efterlängtade beskedet att de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Vissa råd och rekommendationer kommer dock ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.

- Vi kommer också att behålla vissa av de lokala restriktionerna och rekommendationerna. Smittspridningen är fortfarande väldigt hög och vi måste säkra bemanningen inom våra samhällskritiska verksamheter. Vi kommer också att ligga kvar i stabsläge februari ut, säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi fortsätter att följa försiktighetsprincipen och vädjar till exempel till dig som ska besöka ett vård- och omsorgsboende att använda munskydd.