Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Workshop om social hållbarhet och allas lika värde gav bra resultat

Ordmoln

Under onsdagen den 2/2 genomfördes en digital workshop om lösningar för social hållbarhet och allas lika värde. Resultatet av diskussionerna kommer att fungera som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med dessa frågor.

- Den digitala träffen var en del av Hudiksvalls kommuns kraftsamling för social hållbarhet och allas lika värde. Vi ser att ojämlikheten i samhället växer och att det finns skillnader i människors möjligheter att leva ett gott och friskt liv. Tillsammans med deltagare från olika delar av samhället vill vi hitta lösningar på de utmaningar vi står inför och vi är övertygande om att vi når längre om vi gör det tillsammans, säger Amalia Sjindjapkin, strateg för social hållbarhet på Hudiksvalls kommun.

I workshopen deltog kommunanställda, förtroendevalda och flera representanter från civilsamhället i Hudiksvall och tillsammans diskuterades jämlikhetsutmaningar utifrån ämnena:

  • Utbildning
  • Arbete & ekonomi
  • Tillgänglighet & boendemiljö
  • Delaktighet & demokrati
  • Hälsa

- Förutom att vi fick med oss ett väldigt bra underlag till den kommande handlingsplanen kunde vi konstatera att det finns en kraft i att mötas över sektorsgränserna. Samtalen och diskussionerna lyfter när olika perspektiv och erfarenheter möts, säger Amalia Sjindjapkin.

Fler workshops kommer att hållas

- Samtalen var energirika och givande. Det visar inte minst det ordmoln vi tillsammans tog fram och som baserades på deltagarnas känslor efter workshopen (bild ovan). Nu är det vår roll att förvalta den känslan på ett bra sätt och möjliggöra för att vi kommer framåt. Under våren kommer vi att bjuda in till fler workshops för att fortsätta samla in ett brett underlag av förslag på lösningar. Därefter tar vi dialogen vidare till Kommunfullmäktige som kommer att ge direktiv om hur förslagen ska sorteras och prioriteras i handlingsplanen, säger Amalia Sjindjapkin.

Vill du vara med på nästa workshop?

Nedan finner du datumen för våra kommande workshops om social hållbarhet och allas lika värde, välj det datum som passar dig bäst. Alla workshops sker digitalt och en länk skickas ut vid anmälan. Anmäl dig senast tre arbetsdagar före valt workshop-tillfälle.

  • Tisdag 15/3, 08.00-10.00,
  • Torsdag 17/3, 18.30-20.30,
  • Onsdag 30/3, 08.00-10.00

Ett annat viktigt steg är att bygga vidare på samarbetet med olika aktörer från lokalsamhället, både civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer.

Den 26 april planerar vi för en kick-off av ett samverkansnätverk. Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer eller är intresserad av att vara med!

Vid frågor, kontakta: amalia.sjindjapkin@hudiksvall.se