Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Starkt resultat hjälper kommunen att klara framtidens utmaningar

Kommunens entré.

Hudiksvalls kommuns resultat för år 2021 landar på plus 228 miljoner kronor. Förklaringen är ett antal gynnsamma tillfälligheter.

- Det beror främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett normalår, vilket har varit omöjligt att förutse, säger ekonomichef Kent Lundquist.

Andra bidragande orsaker till det starka resultatet är en hög finansiell avkastning på placeringar, tillfälliga pandemirelaterade tillskott, låga räntor på skulder och en lägre investeringstakt än normalt.

Pandemipengarna från Staten har gett ekonomiska förutsättningar för att hantera pandemin i en mycket osäker tid. De tillskotten påverkar ekonomin kortsiktigt men utmaningarna framåt kvarstår. Den långsiktiga demografiska utvecklingen med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår.

En hållbar ekonomi förutsätter att nämnderna har budget i balans. Så har inte varit fallet under en rad av år när det gäller social- och omsorgsnämnden. Vid halvårsskiftet såg det riktigt illa ut – prognosen pekade på ett underskott på 80-100 miljoner.

- Utifrån beslutet kommunstyrelsen tog i juni har arbetet pågått för att vända trenden i social- och omsorgsförvaltningen. Målet om att budgeten ska vara i balans är inte uppnått än men man har kommit en bra bit på väg och landar för social- och omsorgsnämnden på – 42 miljoner kronor, bra mycket bättre än vad prognosen i juni pekade på, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Utmaningarna lär knappast minska de kommande åren. Men resultatet bidrar till att Hudiksvalls kommun är bättre rustad att möta framtiden och ger utrymme för nödvändiga investeringar inom välfärdssektorn.

- Med tanke på det goda resultatet skulle vi ha möjlighet att använda en del till att göra en pensionsavsättning på 100 miljoner kronor. Det skulle innebära att vi kan möta upp framtida pensionsutbetalningar, samtidigt som det sänker kostnader för framtida avsättningar till pensioner och därmed frigör medel till verksamhet, säger Mikael Löthstam.