Du kan lämna synpunkter om Tingshusbacken

Vybild över Tingshusbacken.

Hösten 2022 förväntas Hudiksvalls nya Tingsrätt stå färdigt. Det innebär att nuvarande användning (Allmänt ändamål) och detaljplan (21-P87:68) för Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram där du kan tycka till.

Hudiksvalls kommun och Husö Fastighets AB erbjuder dig som medborgare att lämna dina synpunkter på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.

Vad händer med min synpunkt?

Du kan lämna synpunkter mellan den 14 februari och den 14 mars 2022. Efter den 14 mars kommer inkomna förslag och synpunkter att gås igenom och sammanställas. Dessa kommer studeras och beaktas utifrån de förutsättningar som råder. Resultatet kommer ligga till grund för planarbetet och redovisas i kommande planbeskrivning och detaljplan.

Läs mer om hur du kan tycka till