Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Möt vår nye energi- och klimatrådgivare

Stina Cedermark Modig är sedan januari i år Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuners nye energi- och klimatrådgivare. I tjänsten ingår bland annat att svara på invånarnas frågor om energi- och klimatanvändning.

- Min uppgift i den här tjänsten är bland annat att vara rådgivare till våra invånare om de har frågor om deras energianvändning, solceller, elbilar eller elavtal. Vi är gratis och opartiska och ger lokala rekommendationer, säger Stina Cedermark Modig.

Syftet med rollen som energi- och klimatrådgivare är bland annat att öka den allmänna kunskapen om energi- och klimatanvändning.

- Mina förhoppningar i den här rollen är dels att öka kunskapen om hur man kan minska energianvändningen och bidra till en bättre miljö, men också att öka vetskapen om att jag finns och att man kan ta hjälp av mig, säger Stina Cedermark Modig.