Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Två personer som sitter på en bänk

I dagarna får invånare i Gävleborg en enkät från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer i åldrarna 16 år och uppåt. Syftet med den är att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. I årets undersökning ingår också några frågor som handlar om pandemin.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten.

- Varje svar är viktigt. Om många svarar får vi ett säkrare underlag som stämmer med den verkliga situationen. Då kan vi fortsätta att använda resultaten för att planera för ett gott liv i Hudiksvalls kommun, säger Jenny Alvolin, strateg för social hållbarhet på Hudiksvalls kommun.

Hur besvarar jag enkäten?

Du kan besvara enkäten på två sätt: På SCB:s webbplats eller genom att fylla i pappersenkäten. För att svara på enkäten måste du ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du fyller i pappersenkäten postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Här kan du fylla i enkäten på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan ett bra underlag leda till?

Ett bra underlag är viktigt då kommunen planerar och prioriterar för att skapa jämlika möjligheter för människor att leva ett gott liv med en god hälsa i kommunen. Till exempel i det förebyggande arbetet mot ohälsa och otrygghet. Och när det gäller att planera för bättre fysiska miljöer som ökar människors möjlighet att må bra och delta i samhällslivet.

- Under de senaste åren har underlaget till exempel bidragit till att det nya förslaget till översiktsplan har ett tydligt fokus på mötesplatser samt gång- och cykelvägar. Ett annat exempel är att kommunen, med hjälp av enkätresultatet, har fått bättre koll på var vi har våra stora utmaningar när det gäller social hållbarhet och allas lika värde. Det har lett till att vi har en bra utgångspunkt när vi tar initiativ till en kraftsamling tillsammans med många aktörer i samhället för att främja allas lika värde, säger Jenny Alvolin.

Vill du läsa mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor?

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om Hälsa på lika villkor.

Läs mer om Hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll