Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stabsläge med anledning av krigssituationen i Europa

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Hudiksvalls kommun gått upp i stabsläge.

- Det dramatiskt försämrade säkerhetsläget i Europa kan även komma att påverka oss i Hudiksvall. De finns en klar risk för cyberattacker och desinformationskampanjer men även exempelvis problem med försörjning av livsmedel, el och drivmedel. Därför drog vi redan i morse igång arbetet med riskbedömningar och att uppdatera våra rutiner, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Krisledningsstaben följer utvecklingen noga och har löpande avstämningar både lokalt och regionalt.

Läs mer om krigssituationen i Europa