Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beslut om bidragsregler till allmänna samlingslokaler

diskussion vid bord

Idag fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om bidragsregler till allmänna samlingslokaler.

- För att kunna få bidrag ska det finnas en aktiv förening och ett visst antal aktiviteter, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Gerd Olsson.

Totalt är det 22 samlingslokaler som får bidrag. Två föreningar har tillkommit sedan förra året, Lindegården och Bobygdsgården.

- Vi vill värna om att det ska finnas samlingslokaler i hela kommunen. Samtidigt vill vi säkerställa att det finns konferenslokaler med en viss nivå på service i våra två stora tätorter Delsbo och Iggesund, säger Gerd Olsson.

Nämnden skiljer i beslutet på allmänna samlingslokaler och konferenslokaler, där de två stora tätorterna är prioriterade som alternativ till Kulturhuset i Hudiksvall. För att räknas som konferenslokal ska det bland annat finnas konferenspersonal på plats, lokalen ska ha flera grupprum och hög tillgänglighet med hörselslingor, handikapptoalett, ramper och likande. Det ska även finns ett väl utrustat kök och möjlighet till servering i en lokal vid sidan av möteslokalerna.

- Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att teckna IOP-avtal, det vill säga ideburet offentligt partnerskap, med Delsbo Folkets Hus-förening respektive Iggesunds Folkets Hus-förening för 2023. Syftet är att knyta bidraget till ett tydligare kommunalt uppdrag för ökad samhällsnytta, säger Gerd Olsson.