Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bra beredskap viktig del i det civila försvaret

Det som pågår i vår omvärld påverkar även oss. Sedan en vecka är Hudiksvalls kommun i stabsläge.

- Även om risken för ett väpnat angrepp här är väldigt liten är det viktigt att ha en bra beredskap och säkerställa att samhället fungerar även om vi blir utsatta för högt tryck. Därför tittar vi bland annat på IT-säkerhet, el, vatten, värme. Vi har också sedan tidigare en planering kring skyddsrum, säger kommundirektör Bengt Friberg.

2015 kom ett nytt totalförsvarsbeslut. I och med det fick kommunerna en större roll i den del av totalförsvaret som handlar om civilt försvar - samhället måste fungera även under kris eller krig. Då aktualiserades även frågor om skyddsrum.

Skyddsrumskarta på msb.se

I vår kommun finns skyddsrum både i de kommunala fastigheterna, hos Hudiksvallsbostäder och i privata fastigheter. Totalt finns det 28 841 platser fördelade på 288 skyddsrum i Hudiksvalls kommun. De är placerade i centrala stan och Iggesund. När man byggde skyddsrummen en gång i tiden bedömde man att risken för angrepp är störst i tätorterna. Bor man utanför tätorterna ska man söka upp andra platser där man kan känna sig trygg, exempelvis källare.

Alla skyddsrum finns förtecknade på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

- Vi håller på att inventera läget i de skyddsrum kommunen ansvarar för. Enligt reglerna ska de kunna iordningsställas inom 48 timmar, det gäller både offentliga och privata fastighetsägare, säger civilförsvarssamordnare Thomas Johnson.

Skyddsrum ska ha tillgång till vatten, värme, ventilation och toamöjligheter.

Stärk din hemberedskap

- När vi pratar skyddsrum och liknande känner man sig förstås orolig, inte minst som läget är just nu. Men det här handlar om att ha en beredskap för sådant som trots allt skulle kunna hända, säger Bengt Friberg.

Det finns mycket vi kan göra själva för att stärka vår förmåga att klara kriser och påfrestningar.

- Först och främst: håll dig informerad och var källkritisk. Och se över din hemberedskap genom att till exempel kolla upp skyddsrum, se till att du har extra förråd, fundera på vad som är allra nödvändigast att ta med om du behöver söka skydd. Fler tips finns i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som du fick i brevlådan för några år sedan. Annars finns den att ladda ner på MSB:s webbplats, säger Thomas Johnson.

Läs mer

Läs mer om situationen i Ukraina på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Aktuell information om läget på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är totalförsvaret?

Totalförsvar är all verksamhet, både militär och civil, som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer samverkar för att nå målen, bland annat statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige. Att återuppbygga ett starkt civilt försvar kommer att pågå under många år framåt. Kommunerna har en viktig roll i och med sitt geografiska områdesansvar.

Målet för det civila försvaret är förmåga att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.