Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Anmälan om barn som behöver skola eller förskola

Elev

Om du känner till ett barn som du tror saknar svenskt medborgarskap och som inte går i skolan kan du anmäla det via en e-tjänst på hudiksvall.se.

Informationen hamnar då hos kommunens mottagningsenhet som tar kontakt med familjen. Mottagningsenheten kan sedan göra en kartläggning av barnets kunskaper så att hen kan komma in i skolan så fort som möjligt.

- Alla barn har rätt till skola i Sverige, det gäller oavsett om barnet är svensk medborgare eller här på andra grunder. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får kännedom om barn som behöver få en plats i skolan så att vi kan hjälpa till, säger Terina Seddiqi på mottagningsenheten.

Om du eller din familj har barn under 18 år, och är nyanländ i Sverige (asylsökande eller med uppehållstillstånd) kan du också använda den här tjänsten för att anmäla behov av skolgång.

Läs mer på hudiksvall.se/ukraina