Hej Aktivitet – en brygga mellan barnen och föreningslivet

olika sportacessoarer

Hej Aktivitet är en satsning som motverkar utanförskap och segregering och bidrar samtidigt till att barn och unga får möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

- Hej Aktivitet är ett samarbete mellan Strands IF, kommunen, näringslivet och olika föreningar där vi i Strands IF fungerar som spindeln i nätet. Vi arbetar för att bygga bort de hinder som finns för att olika målgrupper ska kunna vara aktiva, säger Patrik Hedman, representant för Strands IF.

Hej Aktivitet är ett paraplybegrepp som innefattar olika verksamheter som alla fokuserar på att främja folkhälsan, motverka utanförskap och segregering samt bidra till ett tryggare och bättre samhälle. Ett exempel är Aktivitetsklubben som handlar om att ge barnen en aktiv och meningsfull fritid efter skolan.

- Här kommer de att få prova på olika sporter, umgås och äta mellanmål tillsammans. Olika aktiviteter kommer att erbjudas – t.ex. badminton, fotboll, innebandy, bordtennis, dans och basket. Dessutom finns det möjlighet att spela sällskapsspel och få hjälp med läxor. Genom Aktivitetsklubben hoppas vi att barnen ska få en ökad rörelserikedom vilket kommer ge dem glädje, självförtroende och en inre motivation till att vara aktiv hela livet, säger Patrik Hedman.

Positivt mottagande från kommunen

Från kommunens sida ser man positivt på initiativet och har därför valt att bidra till satsningen.

- Samarbetet med Strands IF och framförallt Hej Aktivitet är något som jag upplever som otroligt fruktsamt från kommunens sida. Vi har satt oss ned och diskuterat hur vi kan bygga vidare. Vi kommer att satsa ett antal miljoner under de kommande åren på att man ska kunna utveckla verksamheten. Så vi har väldigt stora förhoppningar och ser framemot det här samarbetet med Hej Aktivitet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Även Jonas Holm, kommunalråd och ordförande i Lärandenämnden samt Gerd Olsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden är inne på samma sak.

- Från kommunens sida ser vi väldigt positivt på att en förening kliver fram och vill vara med och bidra. Det här är ingen kostnad, det är en investering i unga som får göra bra aktiviteter. Idrottens roll är otroligt viktig. Allt ifrån föreningsliv till idrottsliv. Det är mycket viktigt att man har en tillhörighet, att man träffar andra på en annan arena, säger Jonas Holm.

- Det här är verkligen något positivt. Som ett led i arbetet med Social hållbarhet har vi beslutat om satsning på Hej Aktivitet för att skapa en ökad meningsfullhet, hälsa, inkludering och integration för barn och unga i samverkan med föreningar, näringsliv och kommunen, säger Gerd Olsson.