Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Iggesunds skola har öppnat elevbemannad utlåningsbod

Bild på backar fyllda med bollar, hopprep och liknande i utlåningsboden

Iggesunds skola har öppnat en bod för utlåning av rastmaterial. Boden bemannas av elever, med stöd av personal på skolan. Arbetet med boden ger skolans elever möjlighet att träna på ansvarstagande. Boden är också en del av skolans arbete för att främja elevernas utveckling och lärande under hela skoldagen.

Till boden kan skolans elever komma för att låna rastmaterial som till exempel bollar, hopprep och andra redskap. Det är elever i årskurs tre som tillsammans med fritidspersonal och skolans skolgårdslärare bemannar boden. Det gör att arbetet med boden ger eleverna möjlighet att träna på att ta ansvar, på båda sidor av disken.

– Eleverna som bemannar boden tränar på ansvarstagande genom att hålla ordning och reda i boden. För elever som lånar material ligger lärandet i att ta ansvar för och se till att materialet lämnas in vid rastens slut, säger Claes Lindblad, biträdande rektor på Iggesunds skola.

Boden är en del i Iggesunds skolas arbete för att utveckla elevernas lärande under hela skoldagen. Genom öppningen av boden kan personalen lägga mer tid på att uppmuntra till lek och lärande i olika aktiviteter under rasterna.

– Jag är stolt över att arbeta på en utvecklingsorienterad skola. Vi öppnar inte bara en bod utan ger också skolans personal förutsättningar för att främja elevernas lärande under hela skoldagen, säger Claes Lindblad.