Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

God beredskap för flyktingmottagande

Drygt hundra boendeplatser kan inom de närmaste veckorna göras redo för inflyttning och kommunen har goda möjligheter att erbjuda plats i skola och förskola. Migrationsverket har dock ännu inte anvisat några flyktingar från Ukraina plats i Hudiksvalls kommun.

Så ser läget ut just nu, men det kan komma att ändras snabbt i och med att allt fler ukrainare drivits på flykt.

-Vi förbereder oss för att möta de behov vi kan ställas inför och har bland annat dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vi har bland annat sett över tillgången på boendeplatser och håller på att möblera upp ett antal platser som är tänkta för mer långsiktigt boende och som kan erbjudas med kort varse, säger Emelie Herkules Kindahl som är samordnare för kommunens flyktingmottagande från Ukraina.

Om och när Migrationsverket kan komma att teckna avtal med kommunen och ta boendeplatserna i anspråk är inte klart. Men redan nu finns det flyktingar från Ukraina i kommunen som ordnat boende på egen hand, via egna nätverk. Då är det viktigt att anmälan till kommunen om man har behov av förskola eller skola, det finns en speciell e-tjänst för det.

- Barn har rätt till skolgång upp till 18 år och ur ett barnperspektiv vill vi kunna erbjuda en plats så fort som möjlig. Men allra först behöver man registrera sig hos Migrationsverket, innan det är gjort kan vi inte göra någonting, säger Emelie Herkules Kindahl.

Den inventering som gjort visar att det finns platser både i skola och förskola, även om det kanske inte kan bli precis i anslutning till där man bor.

Stort engagemang

Det finns ett stort engagemang från såväl föreningar som mindre grupper och enskilda individer. Både Emelie Herkules Kindahl och kommundirektör Bengt Friberg har de senaste veckorna haft kontakt med många personer som brinner för att hjälpa Ukrainas folk.

- Det var stor uppslutning på mötet med föreningar häromveckan och det är jättebra om vi även kan etablera en kontakt med engagerade privatpersoner och nätverk. Så hör gärna av er till kommunens servicecenter som kan förmedla kontakten vidare till oss som samordnar från kommunen sida, säger Bengt Friberg.

På hudiksvall.se/ukraina hittar du aktuell information samt e-tjänst för att anmäla behov av förskola skola. Där finns även en e-tjänst för hjälp till Ukraina.

Länk till hudiksvall.se/ukraina