Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beredskap att ta emot barn från Ukraina i förskola och skola

Pennor i olika färg

Vi får många frågor om förskola och skola för barn och unga som flytt från Ukraina.

Vi har inte alla svar än och läget kan ändras snabbt. Men här har vi försökt samla information om vad som gäller just nu:

  • Barn och unga i åldrarna 3-18 år från Ukraina som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt det så kallade massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskola och skola här.
  • Vägen in i förskola och skola för nyanlända barn och unga som kommer till Hudiksvalls kommun går via lärandeförvaltningens Mottagningsenhet. Mottagningsenheten tar kontakt med familjen och gör sedan en kartläggning av barnets kunskaper för att hen ska kunna komma in i skolan så fort som möjligt. Det finns en e-tjänst på hudiksvall.se/ukraina där man kan göra en anmälan om nyanlända barn och unga som är i behov av förskola eller skola. Mottagningsenheten tar sedan kontakt med familjen.
  • Plats i skolan ska erbjudas så snart det är lämpligt, men det bör ske inom en månad. Plats i förskolan ska erbjudas inom fyra månader från det att intresse anmälts.
  • De ukrainska barnen omfattas inte av skolplikt men har rätt att gå i skolan i Sverige om de så önskar. Undervisning ska ske enligt svensk läroplan med stöd av studiehandledning och modersmålsundervisning. De som vill kan välja att följa den ukrainska undervisningen på distans men det ska i så fall ske utanför den ordinarie undervisningen i den svenska skolan.
  • I dagsläget har inga familjer anvisats till Hudiksvalls kommun via Migrationsverket. När det blir aktuellt kommer kommunen bli kontaktad av Migrationsverket för att teckna avtal om ett visst antal boendeplatser. Om och när detta sker vet vi inte i dagsläget.

Läs mer på hudiksvall.se/ukraina