Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bemanning, resursfördelning och äldreomsorgens organisation i fokus

Den kraftsamling som pågår för att få social- och omsorgsnämndens budget i balans ligger fokus just nu på tre saker: bemanning, fördelning av resurser och äldreomsorgens organisation.

- Det är tre ganska stora förändringsarbeten vi gör som kommer att påverka många och skapa en del turbulens. Det här påverkar ganska många, både medarbetare och chefer och de sliter riktigt hårt med det just nu ute i organisationen. Det här är en jobbig resa att göra, men alldeles nödvändig för att säkerställa behovet för dem vi är till för, säger Mikael Gustavsson Roxell, tf. biträdande förvaltningschef för social- och omsorgsförvaltningen.

Ett beslut som väckt starka känslor och många frågor är att införa tre semesterperioder i äldreomsorgen. Bakgrunden är att kommunen under de senaste åren haft stora svårigheter med att få vikarierna att räcka till inom äldreomsorgen under somrarna.

- För att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten för våra äldre kommer vi införa tre semesterperioder från och med denna sommar. Detta innebär också att arbetsgivaren skapar förutsättningar till en bra arbetsmiljö för medarbetarna samt att alla har möjlighet att ta ut sina sommarsemestrar utan avbrott. Med tre semesterperioder kan också de vikarier som finns att tillgå räcka till samtliga verksamheters behov. Vi har försökt att ta hänsyn till tidigare semesterförläggning i samband med planeringen av semesterperioderna, säger Mikael Gustavsson Roxell.

Tillgodose behoven för dem vi är till för

Uppdraget som social- och omsorgsnämnden har är att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt för att få ut så mycket verksamhet - hjälp och stöd till dem vi är till för - som möjligt.

- Nämndens främsta arbete handlar om att tillgodose behoven för dem vi är till för. Förutom arbetet med resurser, bemanning och organisation ser vi över hur besluten fattas inom Myndighetskontoret, vilken kvalité det har och hur träffsäkra de är. Vi håller också på med ett arbete gällande genomförandeplaner och uppföljningar för att säkerställa kvaliteten för dem som behöver hjälp och stöd, säger Henrik Berglund Persson, ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Mikael Gustavsson Roxell konstaterar att resurserna inom förvaltningen behöver fördelas på ett bättre sätt. Det pågår också en översyn av organisationen inom äldreomsorgen.

- En stor utmaning är chefernas förutsättningar. Det finns också andra delar som har med kvalitetsarbetet att göra. Och vi måste lägga mer fokus på hälso- och sjukvårdsarbetet inom förvaltningen. Det behöver vi tydliggöra och säkerställa eftersom äldreomsorgen kommer att innehålla mycket mer hälsa- och sjukvård i framtiden, säger Mikael Gustavsson Roxell.