Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

En lyckad satsning för människor som behöver stöd i det svenska språket

En person visar något i en bok

Via ett ESF-finansierat projekt har en gruppverksamhet för människor som behöver stöd i att lära sig det svenska språket startats. Målet är att deltagarna ska känna att de har fått en djupare förståelse för vårt gemensamma samhälle och att de därmed lättare kan navigera i sin vardag.

- Vi är väldigt stolta över de engagerade deltagarna i gruppen som verkligen har bidragit till att den blivit så bra. Deltagarna jobbar hårt för att ta sig vidare och det finns mycket kompetens i gruppen, säger Sofia Groth, projektsamordnare via Jobbcentrum, Arbetsliv och försörjning.

Satsningen, som kallas Nya eXtrastöd i Hudiksvall, riktar sig till målgruppen utrikesfödda språksvaga personer mellan 20 och 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har sin försörjning helt eller delvis via ekonomiskt bistånd.

- Då Sverige är ett högteknologiskt samhälle där det mesta sköts via e-tjänster, appar och mail övar deltagarna också på att navigera i den digitala världen. Vårt mål är att deltagarna ska känna att de har fått en djupare förståelse för vårt gemensamma samhälle och att de lättare kan navigera i sin vardag. Målet är också att deltagarna har fått ett ökat självförtroende så att de samma potential hos sig själva som vi ser hos dem.

Nästa steg är att göra en utvärdering av arbetssättet och därefter se om och hur vi kan implementera det i den ordinarie verksamhet. Intentionen är att hitta effektiva arbetssätt för att sänka trösklarna och korta vägarna till arbete eller utbildning, säger Sofia Groth.