Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu anvisar kommunen nästa etapp på Kattvikskajen

Betongblock

Elva olika byggherrar ville vara med att bygga ett eller flera av kvarteren som återstår på Kattvikskajen vid havet i centrala Hudiksvall. Nu är det klart vilka av dessa som får markanvisningar.

- Vi har fått in många intressanta och spännande förslag. Det är vi glada för. Vi märker att intresset av att bygga i Hudiksvall är stort, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i det utskott som fattade beslut om markanvisningarna.

Kvarter E som främst kommer att bli bostäder tilldelas Glada Hudikhem AB. Här kommer det att bli hyresrätter och eventuellt även kooperativa hyresrätter i flerfamiljshus eller radhus. Kommunen har tidigare slagit fast att det är viktigt med en blandning av upplåtelseformer och att minst en tredjedel av bostäderna i området ska vara hyresrätter.

I kvarter G blir det bostadsrätter som utformas av Peab Bostad AB i samarbete med Arkitema. Parkeringsbehovet på kajen kommer främst att lösas via köp av p-platser i P-hus. Fastighets AB Glysis får möjlighet att bygga ett parkeringshus i kvarter J, längst i söder i området. Om parkeringshuset kombineras med lokaler får dessa endast upplåtas för kommunens behov och inte konkurrera på den öppna marknaden.

Kommunen erbjuder de byggherrar som visat intresse för del av kvarter I att utveckla sina förslag för att kommunen ska kunna bedöma om de ska få en markanvisning eller inte senare i vår.

Kommunen har valt att avvakta med anvisning av kvarter H som ligger invid havet tills kringliggande kvarter kommit längre i sin genomförandeprocess.

Kommunen har valt att avstå från att markanvisa till en förskola på Kattvikskajen. Bedömningen är att det inte blir en bra utemiljö för barnen samtidigt som trafikmiljön inte går att ordna på ett hållbart sätt.