Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Byggnationerna vid Kattvikskajen börjar ta form

På Kattvikskajen växer en ny årsring av Hudiksvall fram. Den nya stadsdelen har till viss del hämtat inspiration från den befintliga staden vad gäller gatornas sträckningar och gavelmotiv mot vattnet, men samtidigt blir den något helt nytt.

- Kommunen har en vision som säger att staden och kommunen ska ha fler invånare. Då måste det skapas bostäder till dem och att bygga centrumnära innebär att mycket av stadens funktioner kan användas av dem som flyttar in. Dessutom är området mellan järnvägen och havet ett otroligt attraktivt läge som kommunen vill att många ska kunna njuta av. Dels genom att bo där, dels genom att nyttja de allmänna platser som byggs, säger Emma Nordebo Snygg, stadsarkitekt.

Hudiksvalls Kommun ägde marken på kajen och tog fram en detaljplan som anger regelverket för vad som får byggas. Sedan har olika exploatörer fått köpa tomter för att bygga bostäder, respektive kontor och parkeringshus. Det sistnämnda görs av Fastighets AB Glysis som är ett kommunalägt bolag.

Hur kommer parkeringshuset att se ut?

- Vi är fullt medvetna om att det här är en väldigt offentlig och publik plats. Den syns både från stadskärnan och från havet så därför har det varit jätteviktigt för oss att lägga extra mycket tid och kraft på den yttre gestaltningen. Det som kommer att hända med parkeringshuset är att det kommer att kläs in med en fasad som består av ett träraster. Men också med kanalplast vilket gör att man får ett väldigt livfullt uttryck i fasaden.

I tillägg till det kommer det även att bli belyst. Det gör att vi kan lysa upp hela parkeringshuset. Till exempel kan man, under jul, färga det rött eller vad man nu vill. Här kan man välja massor av färger vilket vi tror kommer bli väldigt trevligt. Jag är helt övertygad om att när parkeringshuset väl står färdigt kommer det att se jättefint ut.

Vad gäller parkeringshusets höjd så bygger vi enligt vad detaljplanen föreskriver och där är högsta höjd 27 meter. Det är viktigt att vi kan maximera antalet parkeringar eftersom att vi vet att det kommer att finnas ett stort behov, säger Pär Widell, VD Fastighets AB Glysis.

Vad kan kommuninvånarna påverka idag?

- Kattvikskajen är detaljplanelagt, vilket innebär att kraven på bebyggelsen har fastslagits i en demokratisk process som är bindande. Där har alltså allmänheten redan haft möjlighet att komma med synpunkter (detaljplanen antogs 2018). Det som nu ska detaljplaneras är området söder om Kattvikskajen, förbi Håstaholmen. Även där är tanken att människor ska kunna bo i framtiden. Under 2022 kommer allmänheten ha möjlighet att tycka till om detaljplanen för det området. Håll utkik på hudiksvall.se och i lokaltidningen där det annonseras när det är dags för samråd, säger Emma Nordebo Snygg.