Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Näringslivets roll i totalförsvaret

Flygbild över Hudiksvall

Vill du veta mer om hur näringslivet kan bidra till Sveriges motståndskraft i händelse av krig eller höjd beredskap? Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun bjuder in till en föreläsning om näringslivets viktiga roll i totalförsvaret.

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har diskussionen om Sveriges totalförsvar tagit ny fart på flera plan. Det civila försvaret utgörs bland annat av statliga myndigheter och kommuner men är helt beroende av den kapacitet som finns i näringslivet.

Mikael Mineur som har tjänstgjort på högsta nivå inom Försvarsmakten. De senaste åren har han arbetat med regeringsuppdraget att utveckla och främja en sammanhängande planering av totalförsvaret. Nu besöker han Hudiksvall för att bland annat träffa kommunstyrelsen.

I samband med det bjuder vi in till en föreläsning med Mikael Mineur på temat näringslivets viktiga roll i totalförsvaret.

Tid: 10 maj kl. 10.00-11.30
Plats: Stora salen, Kulturhuset, Långgatan 2, Hudiksvall
Anmäl till: thomas.johnson@hudiksvall.se senast 6 maj (meddela ev. specialkost, vi bjuder på fika).