Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inomhusmiljön på Näsvikens skola

Näsvikens skola F-9

I veckan har media rapporterat om problem med inomhusmiljön på Näsvikens skola och många har frågor om vad problemen beror på och vad kommunen gör åt det.

- Vi har under många år haft fokus på problem kopplat till inomhusmiljön utifrån att olika personer av och till har upplevt hälsoproblem. Från kommunens sida är vi väldigt angelägna om att hitta en lösning. Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar och flera åtgärder, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Den senaste tidens undersökningar, både i egen regi och av externa konsulter har förutom ett par mindre fuktskador som omedelbart åtgärdats inte kunnat visa några möjliga orsaker till de upplevda hälsoproblemen. Byggnaderna på Näsvikens skolan har sinsemellan helt olika årgång, konstruktion och ventilationssystem. Därför är det inte sannolikt att det är samma problem överallt.

Utifrån oron kring inomhusmiljön på Näsvikens skola och eftersom delar av personalen upplever olika symptom gjorde Lärarförbundet i mars 2022 en anmälan till Arbetsmiljöverket där man bland annat begärt att skolans huvudbyggnad ska tas ur bruk. Arbetsmiljöverket har tagit upp ärendet och haft möten med kommunen och Lärarförbundet. Kommunen väntar just nu på Arbetsmiljöverkets beslut.

- Problemen när det gäller upplevelsen av inomhusrelaterad ohälsa är ofta komplexa och svårutredda. För att på kort sikt ge en godtagbar arbetssituation till dem som upplevt besvär har vi erbjudit berörda medarbetare alternativt arbetsställe. På det sättet kan man också se om en alternativ lokal ger bättre mående. På längre sikt fortsätter vi att leta möjliga orsaker till hälsoproblemen. Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för att få en bra arbetsmiljö för alla elever och anställda på skolan, säger grundskolechef Ulf Carlsson.

Läs mer

Läs mer om renoveringarna för att förbättra inomhusmiljön i Näsvikens skola:

Renovering av Näsvikens skola