Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Rivningsarbete inför ny förskola i Näsviken

Barn som leker med en leksakslastbil.

Hudiksvalls kommun kommer från den 19 april 2022 att påbörja rivningen av Linfröets förskola. Därefter påbörjas byggnadsarbeten för en ny förskola på samma plats.

Rivningsarbetet beräknas pågå under fem veckor. Tidvis kan det bli en del buller och damm när betongplattan bilas. Efter rivningsarbetet följer schakt- och markarbeten för nybyggnationen och därefter fortsätter byggnadsarbetet med den nya förskolan. Det mesta av den tunga trafiken kommer att pågå fram till september 2022.

Byggentreprenör som utför dessa arbeten är Skanska. Arbeten är planerade till vardagar kl.6:30-17. Färdigställandet av projektet beräknas till slutet av augusti 2023.

En ny 6-avdelningsförskola med Nattis planeras i Näsviken.

Här kan du läsa mer om den nya förskolan i Näsviken